České lavičky s.r.o.

Naše rodinná firma působí na trhu od roku 2009. A přesto, že za sebou
zatím nemáme mnohaletou tradici, úspěšně se rozrůstáme co do počtu našich
obchodních partnerů, tak i výrobního zázemí. V neposlední řadě je náš pokrok
ovlivněný kvalitou materiálu a zpracování, na které jsme vsadili, rozumnými
cenami a variabilitou většiny produktů, které lze upravit dle přání zákazníka.

Za cíl jsme si vytyčili přechod na velkovýrobu. Jelikož nechceme být vázaní na
různé externí dodavatele služeb, chceme v nejbližší době rozšířit výrobní linku a
vybudovat vlastní výrobní prostory s celkovým výčtem zařízení, a tak ještě
zrychlit a zefektivnit výrobu. A to vše za podmínky, že zachováme stávající
kvalitu produktů.

...

Spokojenost našich klientů je pro nás na prvním místě.

...

Naše firma se neustále rozrůstá a rok od roku navyšujeme počet obchodních partnerů, kterých si velice vážíme.

                                                                                        

A další...