MATERIÁL

____________________________________

Tvrdost dřeva

skupinaMPapříklady
měkká <40 smrk, jedle, borovice, topol, lípa
středně tvrdá ≥40 jasan, jilmy, duby, ořech
tvrdá ≥80 habr, akát, tis

____________________________________

Smrk

Dřevo smrku je smetanově bílé až nahnědlé, s výraznými letokruhy. Na všech třech řezech (příčný, podélný, tečný) snadno zaznamenáme zřetelné barevné odlišení jarní a letní přírůstkové vrstvy dřeva. Smrk je i přes svou měkkost houževnatý, poměrně pevný a pružný. Smrkové dřevo má velmi výhodné vlastnosti pro opracování, proto se smrk stal, díky člověku, naším nejrozšířenějším stromem.  Smrkové dřevo je měkké, hedvábně lesklé, vonící pryskyřicí, poměrně lehké, dlouhovláknité, přitom velmi pružné a pevné, dobře štípatelné. Dobře se řeže, hobluje, frézuje, klíží, moří, natírá a barví. Poměrně málo se bortí a sesychá.

____________________________________

Český Akát

Od úzké hnědobílé běli jde ke dřeni žlutozeleněhnědavá barva, s rozdílnou, mnohdy zajímavou kresbou. Letokruhy jsou dobře viditelné. Dřevo je těžké, velmi tvrdé, značně pružné a houževnaté. Dobře odolává vodě i počasí. Při rychlém sušení praská. Naši předkové dřevo akátu používali v kolářství. Čepy a klína z něj jsou pevné a trvanlivé.
„Trvanlivost bez výhrad”

 • Český akát je neocenitelnou dřevinou v mnoha oblastech zpracování pro venkovní či umělecká použití. Dostupnost českého akátu je velkou výhodou k alternativám drahých exotických dřevin, které mají mnohdy skrytý původ z hlediska těžebních zásad trvale obhospodařovaných lesů či pralesů.
 • Český akát je velmi trvanlivý, houževnatý, značně pružný a přirozeně odolný proti hnilobě, biotickým škůdcům a abiotickým činitelům jako jsou například voda a povětrnostní vlivy.
 • Pečlivý výběr suroviny začíná již v našem lesním ekosystému. Na základě rozličnosti růstových tvarů českého akátu inovujeme těžební a výrobní postupy surových výřezů tak, aby bylo docíleno maximální výtěže s ohledem na ekologii v ČR.
 • Surovina dozrává na skladech přirozeného sušení tak, aby bylo vždy eliminováno růstové napětí v celém průřezu, a tím se dosahuje maximálně kvalitních výsledků při zpracování s minimálním výskytem výsušných trhlin.
 • Produkty z českého akátu se používají především do venkovního prostředí na dřevostavby, palisády, městské mobiliáře, zahradní nábytek, ohrady, lesoparky, plotové prvky, konstrukce dětských hřišť, fasádní obklady, násady a v neposlední řadě i na bio-zpracování v podobě štěpky, briket či pelet pro ekologické spalování.
 • Kvalita, přirozená odolnost a cenová dostupnost jsou obrovskými výhodami českého akátu, a proto je tato surovina vyhledávána po celém světě.

  • Surovina výhradně z české republiky
  • Minimální výskyt trhlin
  • Adaptivnost v exteriéru
  • Přírodní a ekoligický materiál
  • Náhrada exotických dřevin
  • Abiotická a biotická odolnost
  • Přírodní barevnost
  • Alternativa plastů a kovů
  • Trvanlivost až 50 let
  • Bezúdržbový povrch
  • Obnovitelnost a bezpečná recyklace
  • Český produkt

____________________________________

Recyklovaný plast

Dodaný materiál je nejprve ručně tříděn. Zde jsou odděleny neplastové materiály jako jsou kovové předměty, sklo, papír, pryž a pod. Plasty jsou roztříděny do stanovených frakcí podle typu výrobku a materiálu ze kterého byl zhotoven. PET láhve jsou tříděny jako samostatná frakce a po slisování jsou dodávány k dalšímu zpracování specializovaným podnikům. Vytříděné frakce určené k dalšímu zpracování v Transformu se dále upravují drcením a mletím, folie pak aglomerací, což je tepelné zpracování - spečení folií do formy granulí. Z nich se v další fázi mícháním připravuje výrobní směs takového složení a vlastností, které zajistí její dobrou zpracovatelnost a požadovanou kvalitu výrobků. Tato směs je dále homogenizována, roztavena a vtlačena do kovových forem, kde dostává tvar konečného výrobku. Při zpracování nevznikají odpadní látky, vody ani exhaláty takového druhu a složení, aby ohrožovaly okolí.
Výhodou je zcela mimořádná odolnost proti povětrnostním vlivům, dobré mechanické vlastnosti, nenasákavost, chemická inertnost a v neposlední řadě nízká hmotnost a plná recyklovatelnost. Jedná se zejména o zatravňovací dílce, záhonové chodníky, plotové plaňky, kabelové žlaby různých rozměrů, přepravní palety, desky, palubky a nejrůznější tyčové profily. Tyto výrobky našly uplatnění v průmyslu, zemědělství, komunální sféře i u jednotlivých občanů.
Použití těchto výrobků je výhodné jak ekonomicky, tak technicky. Vrací se tak do měst a obcí zpět odpady, které zde vznikly, a občané se tak mohou bezprostředně přesvědčit, že separace odpadů má smysl a tyto jsou skutečně racionálně využity. Je však nutné, aby obecní a městské úřady, které jsou v mnoha případech investory staveb, vyžadovaly použití výrobků z recyklovaných plastů a podpořily tak tuto výrazně ekologicky zaměřenou iniciativu. Tento přístup je podporován nejen Ministerstvem životního prostředí, ale i jednotlivými krajskými úřady.

____________________________________

Thermowood

Tepelně upravené dřevo ThermoWoodTepelně upravené dřevo ThermoWood

Nabízíme Vám jedinečný produkt svého druhu, jehož vznik umožňuje revoluční technologie tepelné úpravy dřeva ThermoWood®. Produkty zpracované touto technologií, umožňují úspěšné použití dřevěných materiálů slabší dimenze z tuzemských (Evropských) zdrojů s tím, že jejich užitné vlastnosti a prodloužená doba životnosti je staví na úroveň tropických dřevin bez nutnosti likvidace tropických pralesů a ohrožování ekologické rovnováhy a životního prostředí. Námi dodávané a naprosto ekologické produkty z finské borovice ThermoWood jsou vyráběny v závodě Oy Lunawood Ltd. ve městě Iisalmi (střední Finsko) a splňují přísné standardy kvality, které jsou kontrolovány finskou Asociací výrobců ThermoWood (zkratka TWA). Vstupní materiál pochází z trvale udržitelných obhospodařovaných finských lesů (certifikace PEFC). Převážně se jedná o severskou (finskou) borovici, neboť severská borovice má mnohem větší hustotu a pevnost.

Tepelně upravené dřevo ThermoWoodTepelná úprava pozitivně mění vlastnosti dřeva ThermoWood

Tepelně zpracované neboli modifikované dřevo ThermoWood je nový druh materiálu s inovovanou vnitřní strukturou dřeva dosaženou tepelnou a vlhkostní úpravou. Tepelné zpracování dřeva ThermoWood funguje pouze za pomoci tepla a vodní páry a celý výrobní proces je naprosto ekologický. Tepelná úprava pozitivně ovlivňuje a zlepšuje nejen trvanlivost, ale i další fyzikální a mechanické vlastnosti. ThermoWood se vyrábí z finské borovice patentovaným způsobem ve speciálních sušících komorách při teplotním rozmezí 160 – 215 °C.

 

Tepelně upravené dřevo ThermoWoodSnížení absorpce vlhkosti a perfektní rozměrová stálost

Během tepelné úpravy je buněčná struktura dřeva ThermoWood změněna tak, že tepelně upravené dřevo vykazuje mnohem lepší rozměrovou stabilitu než tepelně neupravené totožné dřevo ve stejných klimatických podmínkách. Tento jev je způsoben hlavně tím, že je u dřeva tepelnou úpravou snížena schopnost absorpce vlhkosti až o 50 %. Výsledkem tepelného procesu je rovnovážná vlhkost 5 – 7 %, přestože se nachází v prostředí s výrazně vyšší vlhkostí. Nedochází tedy u něj k bobtnání a následnému sesychání, které způsobuje u neupraveného dřeva jeho rychlou destrukci vlivem rozvláknění a rozpojení jeho vnitřní struktury. Materiál ThermoWood je tedy rozměrově a tvarově stabilní v podmínkách běžné proměnlivé vlhkosti s dobrou redukcí všech vnitřních napětí a trvalých i dočasných rozměrových a tvarových změn. Těmito změnami je myšleno následné praskání nebo tvarové zakřivení, zkroucení nebo prohnutí. Dle výsledků studie University of Technology v Helsinkách (tato studie je součástí certifikátu BRE) je prohnutí u materiálu ThermoWood sníženo až o 90 % oproti totožnému tepelně neošetřenému materiálu. Tato studie byla jedním z podkladů pro vydání britského certifikátu BRE, ve kterém je stanoveno, že materiál ThermoWood je schopen minimální životnosti 30 let.

Tepelně upravené dřevo ThermoWoodAbsence nežádoucích látek u tepelně ošetřeného dřeva ThermoWood a jeho biologická odolnost

Při tepelném procesu dochází k odstranění (vytěsnění) veškeré pryskyřice, vyluhovatelných biologických látek a hlavně k rozkladu celulózy, ligninu a hemicelulózy (řetězců cukrů). Vzhledem k absenci těchto složek je někdy ThermoWood nazýván jako „mrtvé“ dřevo. U tepelně upraveného dřeva ThermoWood také díky této skutečnosti dochází ke zlepšení tepelně izolačních vlastností dřeva a také ke snížení tepelné vodivosti dřeva (o zhruba 20 – 25 %). Na slunci proto tepelně upravené dřevo nepálí do nohou a může být použito na sedací plochy v saunách a parních lázních.

ThermoWood patří do 2. třídy biologické odolnosti (certifikace KOMO), což představuje velice vysokou odolnost vůči hnilobě. Díky naprosté absenci výživných látek je schopen ThermoWood odolávat veškerým dřevokazným škůdcům a houbám. V důsledku těchto změn je možné jeho bezproblémové použití jak v exteriéru, tak v interiéru a v provozech s vysokou teplotou a extrémní vlhkostí.

Tepelně upravené dřevo ThermoWoodAtraktivní vzhled tepelně upraveného dřeva ThermoWood

Podle délky a intenzity tepelného ošetření dochází u dřeva ThermoWood ke změnám jeho barvy. Tepelně upravené neboli modifikované dřevo ThermoWood získává až tmavě hnědý karamelový odstín, a to v celém svém průřezu. S odstupem životnosti povrch materiálu ThermoWood zešedne (získá patinu) a začne drobně praskat. Tomuto přirozenému procesu stárnutí dřeva zabráníte pouze tím, že omezíte působení UV záření a povětrnostních vlivů. Pokud chcete udržet jeho líbivý karamelový vzhled, opatřete výrobky z materiálu ThermoWood námi doporučenou povrchovou úpravou. Zvláštní pozornost je potřeba věnovat koncovým plochám (čelům).

Tepelně upravené dřevo ThermoWoodAplikace materiálu ThermoWood bez povrchové úpravy

Pokud se materiál ThermoWood neošetřuje, nesníží to nikterak zásadně jeho životnost, avšak není možné garantovat veškeré deklarované vlastnosti materiálu, vznikání větších než vlásečnicových trhlin a také jeho nestejnoměrné barevné změny. V případě, že přijmete tyto přirozené vlastnosti materiálu ThermoWood, nemusíte jej ošetřovat žádnými ochrannými prostředky. Jeho minimální 30tiletá životnost v exteriéru se tak nijak zásadně nesníží a jedná se pouze o povrchovou změnu. Díky tepelné úpravě v celém průřezu navíc můžete atraktivní vzhled obnovit za pomoci námi dodávaných a vyzkoušených odstraňovačů dřevní šedi (prostředek OWATROL – NET-TROL).

Tepelně upravené dřevo ThermoWoodVysoká životnost tepelně upraveného dřeva ThermoWood

Díky změně svých fyzikálních vlastností a vnitřní struktury je materiál ThermoWood schopen  minimálně 30tileté životnosti bez nutnosti povrchové údržby, což je doloženo certifikátem KOMO nizozemské společnosti SKH a britským certifikátem BRE.

Tepelně upravené dřevo ThermoWoodUniverzální použití materiálu ThermoWood

Tepelně zpracované neboli modifikované dřevo ThermoWood je určeno k veškerému použití jak v exteriéru, tak i v extrémně vlhkém interiérovém prostředí. Profily ThermoWood se běžně používají na exteriérové obklady a opláštění stěn budov, terasové a bazénové rošty, materiál pro výrobu zahradního nábytku a dále na veškeré exteriérové konstrukce. V interiérech se profily ThermoWood využívají jako obklady vnitřních stěn saun, na výrobu saunového nábytku, vybavení a zázemí wellness center, parních lázní a také vnitřních bazénů.

Materiál ThermoWood je schopen minimálně 30tileté životnosti. Nabízíme Vám skvělé vlastnosti tohoto unikátního tepelně upraveného dřeva z finské borovice, které Vám přináší bezstarostné řešení na celý život.